Home  >  Welsh Gold   >   Gwynfynydd Gold Mine   >   19th Century Gold Mining (Part 1)

19th Century Gold Mining (part 1)

GWYNFYNYDD GOLD MINE

Gold Recovery

Once the ore was mined, the process of extracting the gold began. Gwynfynydd mills were powered by waterwheel and water turbine. Here the ore was tipped onto screens, fed into stonebreakers and then crushed to powder by stamp mills. The ore pulp was washed over copper plates covered with amalgam and this picked up the gold.

Grinding pans, known as Britten Pans were used to recover visible gold from selected batches of high-grade ore and smelting was also carried out at the mill. Hugh Pugh became a foreman and his diary records that the Britten Pan mill operated from Sunday midnight through to Saturday midnight with two men working twelve hour shifts.


19th century gold miningDidoli'r Aur

Unwaith yr oedd y mwyn wedi'i gloddio byddid yn dechrau ar y broses o ddidoli'r aur. Câi melinau Gwynfynydd eu gyrru gan olwyn ddŵr a thyrbin dŵr. Yma câi’r mwyn ei arllwys ar sgriniau, ei fwydo i beiriannau torri cerrig a'i falu'n bowdwr yn y felin falu.

Golchid y pwlp mwyn dros blatiau copr wedi'u gorchuddio ag amalgam ac wrth wneud hyn roedd modd didoli'r aur. Defnyddid padelli malu a elwid yn Badelli Britten i godi'r aur gweladwy o ddarnau o fwyn o radd dda oedd wedi'u dethol a gwneid y gwaith mwyndoddi yn y felin hefyd. Ymhen amser daeth Hugh Pugh yn fforman a nododd yn ei ddyddiadur fod melin Badell Britten yn gweithio o ganol nos ar y Sul tan ganol nos y Sadwm canlynol gyda dau ddyn yn gweithio shifftiau deuddeg awr.

Next > 19th Century Gold Mining Part 2