Home  >  Welsh Gold   >   Gwynfynydd Gold Mine   >   19th Century Gold Mining (Part 2)

19th Century Gold Mining (part 2)

GWYNFYNYDD GOLD MINE

Mining Methods

Gwynfynydd was worked from a number of different levels with access into the mountain by horizontal tunnels (adits) and miners laboured by candlelight. In the early days, shotholes were drilled by hand, using a hammer and steel drill, charged with explosives and blasted. By the end of the century, compressed air drills and other tools were becoming available. Ore extraction (stoping) was carried out both overhand and underhand. In overhand stopes, broken rock accumulated to provide a working platform and underhand stopes were roofed with timber. The ore was hauled to the surface in wagons on narrow-gauge rails.

The primitive adit mines at work in Wales during the mid-Nineteenth Century needed little power, with the exception of the dressing plant. When shaft hoisting was necessary, power was provided by a hand capstan, or a horse whim. Again, by the turn of the century, power was provided by water turbines and steam.

Mining methods

Driving a heading at the turn of the century

Dulliau Mwyngloddio

Gweithiwyd Gwynfynydd o nifer o lefelau gwahanol ac yr oedd modd mynd i mewn i'r mynydd drwy dwneli llorweddol neu geuffyrdd ac yr oedd y mwyngloddwyr yn gweithio yng ngolau cannwyll. Yn y dyddiau cynnar byddai'r tyllau saethu yn cael eu drilio â llaw gan ddefnyddio morthwyl a dril ddur, eu llenwi a ffrwydron a'u tanio. Erbyn diwedd y ganrif roedd yna ddriliau awyr cywasgedig ac offer arall ar gael. Byddid yn tynnu'r mwyn o'r stôb sef yr agoriad tanddaearol oedd wedi'i weithio ar ffurf tebyg i risiau, uwchben ac islaw. Roedd y creigiau a dorrwyd yn gweithredu fel llwyfan i weithio arno yn y stobiau uwchlaw ac yr oedd coed yn cynnal y stobiau islaw. Câi’r mwyn ei gludo i'r wyneb mewn wagenni oedd yn rhedeg ar reiliau culion.

Ychydig iawn o bŵer oedd ei angen ar y mwyngloddiau ceuffyrdd cyntefig oedd yn cael eu gweithio yng Nghymru yng nghanol y bedwaredd ganrif ar bymtheg heblaw am y tŷ trin. Pan oedd angen codi siafftiau roedd y pŵer yn cael ei ddarparu gan gapstan llaw neu wins geffyl. Unwaith eto, erbyn diwedd y ganrif, tyrbinau dŵr a stêm oedd yn cynhyrchu pŵer.

Mining methods

Tyllau saethu yn cael eu drilio a llaw