Home  >  Welsh Gold   >   Gwynfynydd Gold Mine   >   Gold Mining at Gwynfynydd in the 1990s

Gold Mining at Gwynfynydd in the 1990s

GWYNFYNYDD GOLD MINE

The same basic mining techniques were used in 1993 as they were in the last century although they have been much improved by the development of better explosives and modern machinery to work and handle the rock.

The mine is operated as a small, high grade gold mine working the highly profitable Chidlaw Lode, the lode where Pritchard Morgan made his personal fortune twice over. The annual production target is 5,000 tons of gold bearing ore which is produced by a team of six skilled miners.

The air drills today have various different forms. Here you can see examples of the Holman 303 rock drill as:

• A sinker, the hand drill version suitable for shallow benching and sinking duties

• A drifter, the leg drill version, purpose built for tunnelling and general production and development drilling underground

• A stopper, designed for overhead working, it has a single, telescopic in-line leg.

Gwynfynydd miner

Stoping, Gwynfynydd 1993

Gwynfynydd miner

Transporting ore, Gwynfynydd 1993

Cloddio Am Aur Yng Ngwynfynydd yn y 1990au

Mae’r un technegau mwyngloddio sylfaenol yn cael eu defnyddion heddiw (1993) fel ag yn y ganrif ddiwethaf ere u bod wedi’u gwella’n sylweddol gyda datblygu gwell ffrwydron a pheiriannau modern i weithio ac I drafod y graig.

Mae’r gwaith yn cael ei weithio fel mwynglawdd aur bach o ansawdd uchel ac yn canolbwyntio ar y wythïen Chidlaw hynod broffidiol. Dyma lle gwnaeth Pritchard Morgan ei ffortiwn ddwywaith. Y targed cynhyrchu blynyddol yw 5,000 tunnell o fwyn sy’n cynnwys aur ac mae’n cael ei gloddio gan dîm o chew mwyngloddiwr medrus.

Mae’r driliau awyr a ddefnyddir y dyddiau hyn ar wahanol ffurfiau. Yma gallwch weld enghreifftiau o ddril craig Holman 303 fel:

• Y sincar, y fersiwn drill law sy’n addas ar gyfer gwaith silffio a sincio bas

• Y drifftar, y fersiwn dril coes, wedi’i llunio’n arbennig ar gyfer twnelu a drilio datblygu a chynhyrchu cyffredinol dan ddaear

• Y stobar, wedi’i chynllunio ar gyfer gweithio uwchben, mae ganddi goes unigol delegopig mewn-lein.

Gwynfynydd miner

Tyllau saethu yn cael eu drilio a llaw

Gwynfynydd miner

Crynhoi mwyn wedi falu ar y bwrdd didoli, Gwynfynydd 1993

Next: Gwynfynydd Gold Mill Site
Previous: Geology