Home  >  Welsh Gold   >   Gwynfynydd Gold Mine   >   Gwynfynydd Gold Mine Mill Site

Gwynfynydd Gold
Mill Site

GWYNFYNYDD GOLD MINE

Mining Methods

Gold was first found in Gwynfynydd Gold Mine in 1863 but it was not until 1887 that the Welsh Gold King, William Pritchard Morgan, found the first major bonanza. The picture shows the null that he erected on the site in 1888.

The Mine is located a little further up the valley but this location was chosen for the mill because of the ready availability of water power. The waterwheel can clearly be seen in operation in the picture. The flow of water would often be insufficient in dry periods and the power from the wheel had to be supplemented by a steam engine.

In 1893 the waterwheel was replaced by a turbine which drew its water from high up the river Cain.

The ore was processed by 40 stamp mills, sieved and passed over tables with mercury. The resultant amalgam of mercury and gold was collected and separated. Frue Vanner and Wilfley tables were also used to concentrate the minerals in the tailings.

For the visible gold there was a Britten Pan mill driven by waterwheel which operated none stop for six days a week with two twelve-hour shifts.

The mine closed in 1916 and the mill was scrapped the following year.

In the 1930s there was an attempt to reopen the mine and the mill was rebuilt, but it burned down in 1935 before it became fully operational. The mine is now producing gold again, but for security and environmental reasons the mill is located underground.

Gwynfynydd gold mine

Gwaith Aur Gwynfynydd Safile’r Felin

Daethpwyd o hyd i aur gyntat yng Ngwaith Aur Gwynfynydd yn 1863 ond yn 1887 y cafodd Brenin Aur Cymru, William Pritchard Morgan, y bonanza mawr cyntaf. Mae’r llun yn dangos y felin a gododd ar y safle yn 1888.

Lleolir y gwaith ychydig ymhellach i fyny’r cwm ond dewiswyd y Ileoliad hwn ar gyfer y felin gan lod digonedd o ynni dŵr wrth law. Gellir gweld yr olwyn ddŵr yn gweithio yn y llun. Byddai Ilif y dŵr yn aml yn annigonol mewn cyfnodau sych a byddai’n rhaid defnyddio peiriant stêm yn ogystal â’r ynni o’r olwyn.

Yn 1893 cymerwyd lle’r olwyn ddŵr gan dwrbin oedd yn tynnu dŵr o ben ucha’r afon Cain.

Byddai’r mwyn yn cael ei brosesu gan 40 melin falu, ei hidlo a’i drochi mewn arian byw ar fyrddau arbennig. Yna câi’r cymysgedd o arian byw ac aur eu gwahanu. Hefyd defnyddiwyd byrddau Frue Vanner a Wilfey i grynhoi’r mwyn o’r sbarion. Ar gyfer yr aur gweladwy roedd melin Badell Britten yn cael ei gyrru gan olwyn ddŵr. Byddai’n cael ei gweithio’n ddidor am chwe niwrnod yr wythnos gan ddau shifft deuddeg awr.

Caeodd y gwaith yn 1916 a chaewyd y felin y flwyddyn ganlynol. Yn y 1930au bu ymrech i ailagor y gwaith ac ail-adeiladwyd y felin, ond fe’i dinistrwyd mewn tân yn 1935 cyn ei rhoi ar waith yu llawn.

Mae’r gwaith yn cynhyrchu aur unwaith eto nawr, ond er budd yr amgylchedd ac am resymau diogelwch mae’r felin wedi ei lleoli o dan y ddaear.

Gwynfynydd mine