Home  >  Welsh Gold   >   Gwynfynydd Gold Mine   >  Royal Gold

Royal Gold

GWYNFYNYDD GOLD MINE

Traditionally, gold produced in Wales has been used for wedding rings and other items by the Royal family.

The ingot of Welsh gold presented to Queen Victoria had been exhausted by the end of the 1960s and so, in 1986, a kilogram ingot of 99% pure Gwynfynydd gold was presented to Her Majesty The Queen to commemorate her 60th birthday. At the same time a smaller ingot was presented to the Duke of York.

This will ensure that the tradition of Welsh gold wedding rings for the Royal family can continue well into the future.


Kilo of Gwynfynydd gold

Aur Breninol

Yn draddodiadol, mae aur sydd wedi ei gynhyrchu yng Nghymru wedi cael ei ddefnyddio ar gyfer modrwyau priodas ac eitemau eraill gan y Teulu Brenhinol.

Roedd yr ingot o aur Cymreig a gyflwynwyd i’r Frenhines Fictoria wedi dod i ben erbyn diwedd y chwedegau ac felly, yn 1986, cyflwynwyd ingot o aur Gwynfynydd o burdeb 99% i’w Mawrhydi y Frenhines i ddathlu ei phenblwydd yn 60. Ar yr un pryd cyflwynwyd ingot llai i Ddug Efrog.

Bydd hyn yn sicrhau fod y traddodiad o fodrwyau o aur Cymreig i’r Teulu Brenhinol yn parhau ymhell i’r dyfodol.

Next > Welsh Gold King
Previous > Gwynfynydd Gold Mill Site